top of page

Historien

 
 
Grønsand gård - tidligere Sand gård?

Sand gård var et høvdingsete ved innseilingen til indre Oslofjord. Den lå strategisk lokalisert for kontroll av skipsleden og som skysstasjon for reisende mellom øst og vest med kryssing av fjorden. Etter å ha blitt satt i land der, fulgte de reisende Sandstien videre.

Sandstien ble derfor en del av øst/vest ruten fra Sverige til Vestlandet for gående og ridende. Høydedraget over Storsand ga full oversikt over fjorden, og Sandspollen var en trygg havn hvor skip kunne skjules. Fra tidligere arkeologiske funn og registreringer på kanten av raet, har man funnet mer enn 50 kokegroper og spor etter speidere som har overvåket båttrafikken. 

Om det var på Grønsand Sand gård lå, kan ikke dokumenteres, men kanskje lå den under dagens gård. Det vi vet med sikkerhet, er at det har bodd og virket folk her i tusener av år. De rundt 30 gravhaugene som ligger i ytterkant av området med utsikt til og innsikt fra fjorden bekrefter nettopp dette. Disse er vernet og skal fortsatt ligge med utsikt til fjorden.

I 2009 ble det gjort arkeologiske utgravinger hvor man fant stolpehull som antyder et langhus på mer en 60 meter med en boligdel mot syd og husdyrhold mot nord. Noen arkeologer mener at det er et bronsealder-hus, men manglende dateringsspor i jordsmonnet gjør at dette ikke kan verifiseres. Andre registreringer av et kull-lag like ved kan tidfestes til 250 - 430 e. Kr.

Det er tegnet to utgaver av et mulig langhus, et fra bronsealderen og et fra jernalderen basert på de stolpehull som er funnet. Vi har også markert dette i terrenget ved å plassere stolper og en ramme. Området er i dag vernet og sammen med gravrøyser, rydningsrøyser og kokegroper lages det en  

I alle disse år har folk reist, levd, arbeidet og kommet sammen på samme jord som Grønsand Gjestegård ligger på i dag.

bottom of page